Daftar KOnsumen Kami

Data Order via Online Bulan Februari 2016

  1. Usep Nur Hayadin Cisurupan Garut , 10 KG via Pos
  2. Heri Yudi Kudus 5 KG
  3. Deny Amin 5 KG Ambon
  4. Sundoro, Cipayung Jakarta, 20 KG Bibit Jahe Merah.
  5. Laila Siti Komariah Banjar Jabar 5 KG
  6. Idi Sudrajat 10 KG Rangkasbitung Tangerang
  7. Wahyu Dwi Kristanto, Grogol 10 kg
  8. Ibu Farah Fajar TK Tangerang 5 KG
  9. Sucipto Surabaya 6 KG